Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera (AHEiF)

 

Hemeroteca

 

Arxiu d'Imatge i So Municipal (AISME)

 

Llibres de la Universitat d'Eivissa i Formentera i Llibres de Regidoria

 

Actes municipals

 

Allistaments

 

Registre Civil

 

Padrons

 

Censos

 

Patents de sanitat

 

Col·leccions especials